Pressmeddelande 2016-08-01

Posted on

Hantering av bosättningslagen
Blågröna Växjö presenterar hantering av bosättningslagen. Riksdagen fattade nyligen beslut om Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. I korthet innebär den att varje kommun åläggs en del av Sveriges samlade flyktingmottagande. Kommunens uppdrag är här att ordna med boende för anvisad nyanländ. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår nu Oliver Rosengren och Catharina Winberg en hantering av lagstiftningens effekter.

”Växjö har över tid tagit ansvar för flyktingmottagandet. Migrationspolitiken är en fråga för staten, men hanteringen görs ändå av kommunerna. Så är det med det mesta i Sverige. Bosättningslagen kräver att alla kommuner delar på statens beting, det är ett steg i rätt riktning. Vår hantering bygger på tydliga krav på motprestation. När etableringsplanen är avslutad är det den enskildes eget ansvar att skaffa sig en bostad. En slapp hantering av bosättningslagen riskerar att bli en gräddfil till bostadsmarknaden. I Växjö ska ansträngningar istället löna sig.”, säger Oliver Rosengren, tillträdande ordförande i Integrations- och mångfaldsberedningen och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.streaming Going in Style 2017 film

Hanteringen går ut på att kommunen upprättar boendeplatser för det antal nyanlända som kommunen ska ta emot. Boendena kan vara av olika slag, beroende på tillgången. Under etableringen bor de nyanlända där och har ansvar som om det var deras eget boende. Efter etableringen är det den enskildes ansvar att hantera boende för sig och sin eventuella familj. Då används boendeplatserna/bostäderna till nya nyanlända.

”Tillgång till boende gör att etableringen hos Arbetsförmedlingen kan komma igång snabbare och minskar risken för kostnader för kommunen när den nyanlända flyktingen finns mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Vårt förslag till hantering ger goda förutsättningar för ett smidigt mottagande och en snabb etablering, samtidigt som det ställer tydliga krav på motprestation.”, säger Catharina Winberg, ordförande i VKAB.

Hanteringen är inskickad som skrivelse till kommunstyrelsen och behandlas i höst.

Skrivelse – Hantering av bosättningslagen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2016