Pressträff Kungsmadskolan

Posted on

Presskonferens KungsmadSpider-Man: Homecoming live streaming movie

Idag presenterade Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) de kommande satsningarna på att utveckla restaurangskolan i Växjö. Framöver planeras en ombyggnation av Kungsmadskolan vilket innebär en storsatsning för att Växjö fortsatt skall vara Matlandethuvudstad. Växjö är redan framstående inom en rad olika områden som är förknippade med mat. Med den kommande ombyggnationen vill Blågröna Växjö skapa bättre möjligheter för regionen att skola framtidens kockar. Med satsningen på Kungsmadskolan vill vi ska skapa rätt förutsättningar för att skapa en modern och innovativ yrkesutveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2016