Samlokalisering av kompetens och tillfälliga platser

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2019-01-28, Växjö

Idag presenterade det Blågröna presidiet i omsorgsnämnden den utredning som föreslår en samlokalisering av medarbetares kompetens och kommunens tillfälliga platser till Evelid. Växjö och övriga kommunsveriges välfärdsutmaningar ökar med en kärvare ekonomi, samtidigt som det är svårt att hitta rätt kompetens.

När vi nu samlar alla tillfälliga platser på ett och samma ställe, samlar vi även våra medarbetares kompetens. Det rör sig om tjänster som är svårrekryterade tex fysioterapeuter, arbetsterapeuter vars arbetstid idag tillbringas mycket i bil mellan våra korttidsboenden. Det bidrar till ökad kvalitet och tillgänglighet för våra omsorgstagare, samtidigt som våra medarbetare får bättre arbetsförutsättningar.

Konkret innebär det att de 26 korttidsplatserna på Ingelshov succesivt flyttas över under våren till Evelid. Verksamhetsflytten innebär en positiv bieffekt i form av att omsorgens kostnader minskar när Ingelshov läggs ner. Samtidigt som vi lämnar Ingelshov, utreds tillskapandet av nya trygghetsboende i E-huset i Ingelstad, något som vi märkt av att det finns stor efterfrågan på. Detta gör att när omsorgsförvaltningen nu lämnar Ingelshov öppnar det upp för nybyggnation av attraktiva sjönära bostäder.

Vi ska vara på det klara med att vi aldrig tar lätt på att flytta omsorgstagare. Dock står vi nu inför utmaningar som bara kan lösas med en omorganisering. De omsorgstagare som idag har sitt särskilda boende på Evelid, kommer att erbjudas nya likvärdiga platser på våra kommunala boenden runt om i kommunen. Viktigt att påtala är att det kommer hållas en dialog med varje enskild för att hitta den bästa lösningen. De personer som nyligen flyttat till Evelid från Hovslund respektive Tellusvägen, kommer att erbjudas att få bo kvar.

För ytterligare information och kontakt

Ulf Hedin (M), Ordförande i omsorgsnämnden

073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Anna Zelvin (KD) Vice ordförande i omsorgsnämnden

076-872 07 34, anna.zelvin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019