Tre förslag för ökad trygghet

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-02-21 Växjö

Den upplevda tryggheten minskar i Växjö kommun. Anna Tenje vill därför göra ett omtag i det kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet, genom att ge kommunchefen i Växjö i uppdrag att; förstärka arbetet och rutinerna kopplade till krishantering och kriskommunikation, initiering av fler föräldragrupper, samt att göra en fördjupad analys utifrån Polisens senaste trygghetsmätning i Araby och Lammhult.

Trygghet och säkerhet är en högaktuell och central fråga. Det är oroväckande när vi ser att sifforna för den upplevda tryggheten minskar. Vi vill vara en attraktiv stad att leva i och flytta till, det kräver att vi hanterar trygghetsfrågorna på ett professionellt sätt. Vi har länge arbetat för en ökad trygghet och nu intensifierar vi det arbetet med vår nya säkerhetschef och ett trygghetsarbete för framtiden, säger Anna Tenje.

Det finns redan ett flertal fungerande trygghetsåtgärder i form av våra fältarbetare, nattvandrare, kyrka och idrottsklubbar gör är synnerligen värdefullt men kompletterande föräldravandringar i fler stadsdelar i Växjö skulle sannolikt ge ännu bättre effekt. Föräldravandringar skulle ge dubbel effekt, lugnare ungdomar och fler föräldrar som tar sitt ansvar.

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2017