Arbetsmarknad, integration och näringsliv

Växjö ska vara en välkomnande stad, där alla människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar. Blågröna Växjö arbetar för att kommunen ska vara en tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Genom att varje människa ges möjligheten att växa och komma till sin rätt skapar vi tillsammans ett välmående och expansivt Växjö.

Växjölöftet har kommit att bli ett starkt varumärke för denna anda. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och regionens företagare lägger vi grunden för fler jobb, ökad sysselsättning och ökad egenförsörjning. Det ger bättre förutsättningar för en ökad välfärd för alla Växjöbor.

Blågröna Växjö arbetar för att företagsklimatet i Växjö kommun ska vara i topp. Det är ett hållbart näringsliv med bredd som skapar förutsättningar för hög sysselsättning. Vi vill därför göra det lättare för små och mellanstora företagare att bli delaktiga vid kommunala upphandlingar, samt fortsätta ge alla företag god tillgång och bra service när det gäller mark och lokaler över hela kommunen.

I samband med exploatering och utveckling av hela kommunen är viktigt att betona landsbygden. Den har en stor potential att utveckla besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen tillsammans med Växjö stad. Besöksnäringen växer och är en av de branscher som drar nytta av den kompetens som finns bland nyanlända på arbetsmarknaden.

Vi arbetar för att Växjö ska bli Sveriges bästa integrationskommun. För att bli det, krävs det gemensamma satsningar med näringsliv, universitet, civilsamhälle och andra myndigheter som ger människor möjligheten att växa. I Växjö ska alla få möjligheten att lära sig svenska från dag ett, med en tydlig koppling till arbetslivet. Blågröna Växjö vill hitta bättre möjligheter till att validera tidigare kunskaper och utbildning för att effektivisera etableringsprocessen. För att klara detta, krävs det gemensamma satsningar.

I Växjö är vi alla växjöbor från dag ett, i Växjö vågar vi, I Växjö växer människor och företag.

© Blågröna Växjö 2015