Blågröna satsar 10 miljoner på vuxenutbildning

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-10-26, Växjö

Kompetensförsörjningen är viktig för tillväxten. Växjölöftet ska gjuta samman Växjöbor som söker arbete, med arbetsgivare som söker anställda. På arbetsmarknaden finns för många som saknar jobb, samtidigt som företagen i Växjö växer så det knakar och söker nya medarbetare. Matchningsproblematiken handlar i första hand om att de som söker jobb saknar rätt kompetens för att ta jobben som finns. Vuxenutbildningen är därför en viktig del av Växjölöftet och vår lokala arbetslinje.

Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar i närtid internbudgeten för 2018. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om 4 miljoner SEK till yrkesutbildning. I internbudgeten förstärker Blågröna satsningen på Växjölöftet Vuxenutbildning med ytterligare 6 miljoner SEK. 3 miljoner till ett kunskapslyft för personer som lever på bidrag, men har utbildning sedan tidigare och därför inte har tillgång till vuxenutbildning, och 3 miljoner SEK (varav hälften är statsbidrag) ytterligare till yrkesutbildning.

”Förstärkningen med tio miljoner kronor kommer bredda vuxenutbildningen och göra det möjligt för fler Växjöbor att skaffa sig en utbildning som leder till jobb, ställa om till ett nytt jobb och lämna bidragsberoende. Ett av Växjölöftets tre åtaganden är arbetskraft för alla Växjöbor, och med den här satsningen tar vi nya steg i att stärka arbetskraften i kommunen. Storsatsningen på yrkesutbildning är särskilt viktig för att möta företagens efterfrågan på nya medarbetare. Vilka utbildningar som får fler platser kommer anpassas efter den lokala arbetsmarknadens behov.”, säger Oliver Rosengren, Lars-Erik Larsson, Magnus Wåhlin, Annika Stacke och Patric Mrad, från Blågröna Växjö.

Växjölöftet Vuxenutbildning har idag 16 utbildningsanordnare som stärker arbetskraften och ger nya kunskaper till nästan 1300 Växjöbor. Blågrönas satsning i internbudgeten på sex ytterligare miljoner bedöms ge 200-250 nya utbildningsplatser. Växjöbornas val och anordnarnas utbildningar styr vilka som utför utbildningen, samtidigt som kommunen utifrån en arbetsmarknadsbedömning prioriterar vilka yrkesutbildningar som ska kunna få fler platser. Växjölöftet Vuxenutbildning ersätter anordnarna efter resultat, snarare än antal elever eller undervisningstimmar. På så sätt får Växjöborna mer kunskap för varje skattekrona.

”Ett par hundra fler Växjöbor kan komma närmre jobb och egen försörjning när över 200 nya utbildningsplatser tillförs i Växjölöftet Vuxenutbildning. För arbetsgivarna innebär det en kraftig förstärkning av chanserna att hitta rätt kompetens, vilket i sin tur kan möjliggöra tillväxt som idag hindras av rekryteringsproblem.”, avslutar den blågröna gruppen.

Blågröna i Nämnden för arbete och välfärd presenterar internbudgeten i sin helhet senare i oktober.

 

För mer information och kontakt

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd

072-300 55 77, oliver.rosengren@vaxjo.se

Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande nämnden för arbete och välfärd

070-460 94 83, patric.mrad@vaxjo.se

Lars-Erik Larsson (C), ledamot

0470-675 66, lars-erik.larsson@vaxjo.se

Magnus P Wåhlin (MP), ledamot

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Annika Stacke (L), ersättare

076-022 09 29, annika.stacke@vaxjo.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017