Blågröna Växjö ser till helheten för Växjö centrum

Posted on

Idag kan ni läsa Blågröna Växjös debattartikel av Anna Bergkvist Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) & Jon Malmqvist(KD) som beskriver argumenten för utvecklingen av resecentrum och nytt stadshus. Det handlar om helhetsbilden, där målet är;
* Lägre hyra för skattebetalarna
* 250 nya bostäder mitt i centrum
* En hållbar och modern arbetsplats
* Växjöbornas vardagsrum och resenärernas första intryck
* En modern station för en stad med fler än 100 000 invånare.
Vi i Blågröna majoriteten har respekt för investeringens storlek. Det är därför vi har jobbat med frågan i stor öppenhet och med tydliga mål; en station och ett stadshus med miljöprestanda och arbetsmiljö som tar sikte på framtiden, och en hyra som är lägre än alternativet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017