Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07

Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap.

Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och insatserna på sin spets, samtidigt visade det sig att Växjö kommun var en strategiskt viktig plats för släckningsarbetet och bidrog med ett tydligt ledarskap och organisation. Det visar på att kommunen har goda förutsättningar för att ta ett större ansvar, därför vill vi:

  • skjuta till resurser för att utveckla Värends Räddningstjänst.
  • utveckla den kommunala frivilliga insatsstyrkan (KIS).
  • förstärka resurserna till kommunens egen kris- och klimatberedskap så att kommunens kompetens inom vattenförsörjning och vattenhantering kan användas på bästa sätt.
  • tillskriva regeringen och MSB i syfte om att göra Växjö till en nod för krisberedskap i södra Sverige.

Utifrån de erfarenheter vi fått från kriser som drabbat vårt län, ser vi att bra kan bli bättre. Tydligare organisation för samordning, inventering av de resurser som finns att tillgå i händelse av kris i vår region. Det går inte att förringa att omvärldsutvecklingen och klimatförändringar ställer nya krav på att vi tillsammans måste vara beredda när krisen kommer. Därför vill vi nu göra en riktad satsning genom att skjuta till resurser för en tryggare kommun och region, säger Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD).

En ökad, effektivare lokal krisberedskap, ställer krav på att alla aktörer kan agera samspelt, när kris inträffar och en tydlig ledarstruktur för hur framtida kriser ska hanteras, lokalt och regionalt. Därför vill den politiska majoriteten inleda samtal med Alvesta kring hur klimat- och krisberedskapen kan förstärkas i regionen genom att utveckla Värends räddningstjänst. Sedan tidigare har Blågröna Växjö lämnat in en skrivelse om att öka beredskapen genom att förenkla och underlätta för ideella krafter och de som vill arbeta som deltidsbrandmän. Men även göra en översyn, hur vi bättre kan nyttja redan operativa verktyg som den kommunala frivilliga insatsstyrkan (KIS), hemvärnet, samhällsföreningar.

 

För mer information och kontakt

 Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C), kommunalråd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), gruppledare Miljöpartiet
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden
070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), gruppledare Kristdemokraterna
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018