Debattreplik: “En socialdemokrati utan svar eller riktning”

Posted on

Utdrag ur dagens debattsvar i ETC:

 

“Bakgrunden till idén var behovet av fler bostäder, ett utslitet kommunhus med enorma renoveringsbehov som skjutits upp under många år. I anslutning till denna idé fanns en dialog med Jernhusen kring befintligt resecentrum som ingen är, eller har varit, nöjd med. Tre huvudvärkar blev till en möjlighet att skarpt pröva frågan om ett sammanhållet stads- och stationshus och bygga 250 bostäder. Detta beslutades i kommunstyrelsen där socialdemokraterna sa nej.”

 

Blågröna Växjö,
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C) ,Cheryl Jones Fur (MP,) Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017