Fler blir behöriga till gymnasiet

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-10-02 Växjö

Ett positivt trendbrott för Växjö kommuns skolor. När Skolverket i dagarna släppte sin nationella statistik, ser vi nu att Växjöelevernas behörighet till gymnasiet ökar från 78 procent 2016 till 82,4 procent 2017. Förbättringen är inte bara en lokal framgång, utan syns även på nationell nivå. Jämförelsevis ligger Växjö kommun nu cirka två procent över riksgenomsnittet.

– Det är glädjande att vi nu kan se tydliga resultat av våra satsningar på skolan. Nu gäller det att hålla i och arbeta vidare mot vårt gemensamma mål, Sveriges bästa skolkommun 2020, säger Pernilla Tornéus (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Blågröna Växjö har under den senaste mandatperioden haft ett tydligt fokus på att öka resurserna för tidiga insatser, förstärkt kompetensförsörjning och genom att lärare fått möjligheten till att delta i fördjupande utbildning till specialpedagog och speciallärare.

 

För mer information och kontakt

Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden

076-346 39 59, pernilla.torneus@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017