Fritid och föreningsliv

Blågröna Växjö arbetar för att Växjö kommun ska fortsätta stärka sitt varumärke som en av Sveriges bästa och främsta idrottskommuner. Arenastaden har tillfört mycket för både Växjö kommuns breddidrott och elitidrott. Idag representeras inte mindre än 62 av 71 av de idrottsgrenar som Riksidrottsförbundet har registrerade i vår kommun. Vi fortsätter därför satsa genom att planera för renovering av idrottshuset och byggnation av framtidens simsportarena 2020.

Även om vi har en fantastisk bredd och mångfald i vårt utbud bland fritids- och föreningsaktiviteter, står fortfarande många utanför. Blågröna Växjö satsar därför på integrationsprojektet ”idrott och demokratiska rättigheter” får att nå ut till en bredare målgrupp. Vi arbetar även aktivt för att stärka upp folkhälsan genom att riktade insatser för att antalet aktiva i idrotts- och föreningssammanhang ska öka.

Vi arbetar för fler spontanytor och ökad tillgänglighet av kultur- och fritidsanläggningar för alla. Därigenom kan vi locka fler till att vistas utomhus i parker och natur, samt skapar bättre förutsättningar för både en god folkhälsa i alla åldrar, men även skapa nya mötesplatser där mångfald och integration ges utrymme att växa och minska utanförskapet i kommunen. I Araby park arena vill vi skapa gränsöverskridande verksamhet där kultur, lärande, idrott sluter upp och erbjuder alla deltagare en trygg och utvecklande miljö.

Den moderna staden bygger på ett samspel mellan natur och stadsutveckling, därför eftersträvar vi att våra medborgare ska ha högst 300 meter till närmsta park- eller naturområde. Europas grönaste stad ska ha hög tillgänglighet till grönytor och friluftsområden, samt ett varierat utbud på fritidens som främjar god folkhälsa.

© Blågröna Växjö 2015