Hållbara Araby 2030

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-04-22

Blågröna Växjö är överens om att Araby ska bort från regeringens och polisens listor över utsatta områden. Detta står i vår majoritetsförklaring som ligger till grund för vårt gemensamma styre denna mandatperiod.

Araby är idag att betrakta som ett utsatt område. Stadsdelen finns med på regeringens och polisens listor över utsatta områden. För Blågröna Växjö är den sociala hållbarheten en av de viktigaste utmaningarna som kommunen står inför. Här behöver vi samla det som redan görs och skapa nya metoder och arbetssätt för att möta denna utmaning. För att bryta socialt utanförskap krävs innovativa lösningar och ett stort engagemang från kommun, civilorganisationerna och näringslivet.

Blågröna Växjö vill med ett områdesbaserat utvecklingsarbete på Araby skapa nya metoder som sedan ska kunna kopieras och användas i andra delar av Växjö kommun.

Nu tar vi i blågröna Växjö en ny ansats för att möta det sociala utanförskap som vi ser finns i Växjö kommun. Inledningsvis handlar detta om att inventera och skapa oss en bild av nuläget för att veta på vilket sätt vi ska gå vidare, säger Magnus P. Wåhlin (MP)ordförande hållbarhetsutskottet.

För mer information och kontakt
Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Telefon: 0706-26 00 97

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020