Hemtjänsten borde betraktas som Blåljus

Posted on

Pressmeddelande
2017-12-05 Växjö

Hemtjänsten i Växjö bedriver verksamhet i hela kommunen och färdas då ofta med bil. Tidigare har man haft speciella parkeringstillstånd, men det har då bara gällt på kommunala parkeringar. Utöver planerade besök har de även larmtjänst och åker då ofta med mycket kort varsel för att hjälpa omsorgstagare som tryckt på sitt trygghetslarm. Vid besöken har personalen ofta med sig utrustning exempelvis i form av lyfthjälpmedel. Tidigare parkeringstillstånd har nu dragits in, vilket skapar onödig oro för personalen, samt att deras ergonomiska arbetsmiljö försämras. Vi vill därför ge kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns möjlighet att på något sätt kunna klassa hemtjänsten som ”blåljus”.

– Åtgärden skulle kunna bidra till ökad trygghet för nattpersonalen, men även skapa en bättre fysisk arbetsmiljö. En blåljusklassning skulle dessutom bidrar till ökad status för yrkesrollen, när personalen får samma förutsättningar som ambulans och räddningstjänst, säger Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson (MP), Stanley Källner (L).

För mer information och kontakt
Ulf Hedin (M), Ordförande i omsorgsnämnden
073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Skrivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017