Idrotten är central i Blågrön samhällsplanering

Posted on

Idag skriver Blågröna Växjö i kultur- och fritidsnämnden debattreplik om idrottens betydelse för samhällsplanering och kommunal utveckling.

” Vi arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet. Ridsporten är ett bra exempel. Där pågår just nu ett gemensamt utvecklingsarbete, där vi strävar efter att utveckla och stärka deras verksamhet. Ridsporten fyller liksom många idrottsföreningar en enormt viktig roll i integrationsarbetet och det pågår just nu flertalet framgångsrika projekt som stärker den sociala hållbarheten och lyfter de mjuka värdena.”

Läs hela artikeln av Eva Johansson (C), Lena Wibroe (M), Jonatan Rundqvist (MP), Magnus Stenbenke (L) och Ricardo Chavez (KD) här.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017