Konsekvensanalys för ny simhall

Posted on

Det finns många viktiga aspekter som vägts i förslaget om placeringen av en ny simhall i Växjö tagits fram. Förarbetet och utredningarna har varit grundliga utförda och i bifogat dokument, som sammanfattar allt de arbete som gjorts under de sex senaste åren.

Några av de viktigaste argumenten att lyfta fram är;

  • Fortsatt god tillgänglighet runt Växjösjön för motion, rekreation och cykling i det natursköna området.
  • En ny placering skulle dessutom minimera risken för att befintliga föreningars och verksamheters aktiviteter skulle drabbas av störande moment under byggnationstiden.
  • En ny placering innebär även att byggnationen skulle bli  minst 200 miljoner kronor billigare än att bygga på befintlig plats.

Vill du veta mer, ta dig tid och se presentationen av resultatet av konsekvensanalysen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018