Kraftsamling för ökad lokal krisberedskap

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-08-02 Växjö

Idag lämnade Blågröna Växjö in en skrivelse om att initiera ett nytt utvecklingsarbete i syfte att stärka den lokala krisberedskapen och göra den mer handlingskraftig när krisen infinner sig. Bakgrunden är att Växjö och Kronobergs län har varit hårt drabbat av väderrelaterade incidenter. I en föränderlig värld där påverkan på miljö och klimat ger sig allt mer påmind, behöver arbeta för att alla aktörer kan agera kraftfullt och samspelt, när kris inträffar.

–          Därför vill vi ge kommunchefen i uppdrag att genomföra inventering av befintliga resurser att tillgå i händelse av kris. Men även stärka samarbetet med berörda myndigheter, civilsamhälle och aktörer, samt arbeta fram överenskommelse om ett tydligt handlingsförfarande och ansvarsfördelning, så att Växjöborna kan känna sig trygga med att rätt insats kommer i rätt tid, säger Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD).

Skrivelsen understryker även behovet av att förenkla och underlätta för ideella krafter och de som vill arbeta som deltidsbrandmän, samt att kommunen behöver ta fram handlingsplaner för att bättre kunna möta värmeböljor och extrema nederbördsmängder.

 

För mer information och kontakt
Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C), kommunalråd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), gruppledare Miljöpartiet
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden
070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), gruppledare Kristdemokraterna
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018