Med sikte på Årets landsbygdskommun

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-03-23, Växjö

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att vi tillsammans med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag, ta ett nytt krafttag om landsbygdsutvecklingen med sikte på att åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022. Kommun tilldelades utmärkelsen redan 2010, då Växjö även blev Årets stadskärna.

Tidigare utnämningar föranleddes av ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med civilsamhälle och näringsliv. Växjö har en hög tillväxttakt och de kringliggande tätorter på landsbygden besitter en stor utvecklingspotential. I en växande kommun omgiven av sjöar ökar komplexiteten för nybyggnation av bostäder, tillgång på verksamhetsmark och företagsetableringar.

–          Landsbygden har stor potential i för utveckling av stadsnära bostäder, verksamhetsmark och företagsutveckling. Vi vill utveckla och skapa en ännu attraktivare kommun för framtiden, då står landsbygden i centrum för att öka dynamiken på bostadsmarknaden, för att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillgänglighet och livskvalitet, säger Eva Johansson, Sofia Stynsberg, Magnus P. Wåhlin, Nils Fransson och Jon Malmqvist.

Utmärkelsen Årets landsbygdskommun tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt skapar förutsättningarna för balans mellan tätort och landsbygd. Men även för ett aktivt arbete som främjar hela kommunens utveckling och livskvalitet.

 

För mer information och kontakt

Eva Johansson (C)
0470-412 12, eva.johansson6@vaxjo.se

Sofia Stynsberg (M)
072-574 72 37, sofia.stynsberg@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP)
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Nils Fransson (L)
070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018