Minskad nedskräpning för ökad attraktivitet

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2019-06-20

Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse att kommunchefen ska ges i uppdrag att se över och revidera befintliga ordningsstadga och stärka skrivningen kring nedskräpning. Bakgrunden är signaler i trygghetsmätningarna om att vissa områden i kommunen har problem med nedskräpning, samt att riksdagen i december 2018 tog beslut om en ny tobakslag, vilken innebär utvidgat rökförbud på allmän plats.

– Vi ser en risk för att nedskräpning i form av fimpar ökar när det inte längre blir tillåtet att röka på platser så som uteserveringar, entréer och busshållplatser. Nedskräpning på allmänna platser minskar trivsel och kan bidra till en känsla av otrygghet. Därav behöver vi tydliggöra kommunens och berörda aktörers ansvarsområde för renhållning, säger Blågröna gruppen.

Det är viktigt att poängtera, att ytterst handlar det om envars egenansvar för att lämna skräp där det hör hemma, i lämpligt återvinningsfack. Det här berör vår gemensamma trivsel och då behöver alla hjälpas åt. Tillsammans kan vi göra kommunen till en renare, tryggare och mer attraktiv plats att leva, besöka och verka i.


För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0709-83 44 16

Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 0709-91 20 87

Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden Telefon: 0739-91 86 19

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
Telefon: 0470-410 99

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Telefon: 0706-26 00 97

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019