Mobila team ska minska narkotika i skolan

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-03-26 Växjö

I dag har Blågröna lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att vi vill undersöka möjligheterna till att utveckla fältgruppernas redan mobila team mot att även omfatta spetskompetens som kan understödja med drogtester ute på våra skolor. Bakgrunden är att resultatet av de två drogprover som utfördes på avloppsvattnet i kommunen under hösten 2017, som visar på att användning av cannabis och kokain ökat markant.

–  Vi kommer aldrig att acceptera den utveckling som vi nu fått bekräftat genom höstens drogprover. Växjö kommuns skolor är ett av de viktigaste instrumenten för att vi ska kunna bygga trygga och starka individer för framtidens Växjö, säger Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD)

Insatsen är ett viktigt steg mot ökad trygghet och främjande av ungas välmående. Genom att utveckla och komplettera fältgruppernas insatsmöjligheter med mobila team kan vi sätta press mot narkotikan i skolan. Det är viktigt för att nå målet; en tryggare skolmiljö fri från droger.

 

För mer information och kontakt
Anna Tenje (M)
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018