Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande
2018-08-03, Växjö

Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt.

– Blågröna Växjö har under de senaste åren satsat åtskilliga miljoner på utveckling av kommunens tätorter och landsbygd exempelvis i nya och ombyggda skolor och centrumförnyelse i samråd med lokalbefolkningen så som i Lammhult. Nu vill vi ta nästa steg genom att starta upp ett nytt guldbygdsprojekt med inspiration från Trummen Landart, säger Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP).

Förslaget betonar vikten av en god medborgardialog för att genomföra lokala åtgärder i syfte att höja attraktiviteten i hela kommunen. Det finns många fler frågor kopplade till hållbarhet, exempelvis att hela kommunen ska beröras i och av den positiva samhällsutvecklingen.

 

För mer information och kontakt
Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
0725-74 72 37, sofia.stynsberg@vaxjo.se

Eva Johansson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden
0709-91 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), ordförande miljö- och hållbarhetsberedningen
0739-82 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018