Utred hållbar påbyggnad på befintliga bostäder

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2019-11-25

Blågröna Växjö föreslår i en ny skrivelse till Växjöbostäder att styrelsen ska besluta om att intensifiera arbete med att tillskapa fler attraktiva bostäder genom ett nytt arbetssätt. Uppdraget innebär att Växjöbostäder ska se över bolagets fastighetsbestånd och att skapa förutsättningar för nya bostäder genom tillbyggnad på befintliga fastigheter.

Vi behöver och vi ska bygga bostäder. Med begränsade ytor att bygga på måste vi tänka nytt, se möjligheterna och vara offensiva. Möjligheten till påbyggnad av befintliga fastigheter ska vi alltid pröva i samband med detaljplaneändringar och träbyggnation ska vara ledordet, säger René Jaramillo (M).

Växjö växer och staden behöver förtätas. Det här ger nya bostäder utan att påverka våra attraktiva rekreations- och grönområden. För att stärka finansieringen, vill vi även att bolaget undersöker vilka möjligheter det finns att ansöka om statligt investeringsstöd för nya hyresbostäder och tillbyggnation på befintlig byggnad, säger Magnus P. Wåhlin (MP)

För mer information och intervju

René Jaramillo (M), Ordförande Växjöbostäder
Telefon: 0735-29 52 32

Magnus P. Wåhlin (MP), vice ordförande Växjöbostäder
Telefon: 0706-26 00 97

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019