Två miljoner till ridsporten

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2017-11-08 Växjö

Ridsporten är den stora vinnaren när Blågröna Växjö idag presenterade sitt förslag till internbudget 2018 i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Kultur- och fritidsförvaltningen effektiviserar sitt arbete genom att utöka samarbetet med övriga förvaltningar. En utveckling som frigör kapital och möjliggör fler satsningar under 2018.

– Vi har ett pågående samarbete med ridsporten under en längre tid och förvaltningens senaste översyn visar på ett stort utvecklingsbehov. Därför har vi avsatt drygt två miljoner kronor i årets budget för att stärka upp det påbörjade utvecklingsarbetet, säger Eva Johansson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

– Tidigare satsningar på fristadsförfattare har varit viktiga för kommunens arbete med att främja öppenhet, mångfald och det fria ordet, därför väljer vi att fortsätta även 2018, säger Lena Wibroe (M)

Utöver detta görs tydliga prioriteringar mot fortsatt utveckling av elitidrotten och e-sporten i kommunen. Elitidrotten får ett extra anslag om 1,5 miljoner kronor för att skapa bättre utvecklingsförutsättningar. E-sporten kommer få utökat utrymme och ett eget program på stadsbiblioteket, vilket kommer att göras i syfte stärka utvecklingen i linje med Växjö som IT-kluster.

 

För mer information och kontakt
Eva Johansson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden
0470-412 12, eva.johansson6@vaxjo.se

Lena Wibroe (M), 2.e vice ordförande
0470-437 28, lena.wibroe@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017