Tydligare kunskapsfokus och likvärdig förskoleklass

Posted on

PRESSMEDDELANDE

2017-10-10 Växjö

Blågröna i utbildningsnämnden presenterar idag sitt förslag till internbudget 2018. Årets största satsning görs på likvärdighet och tidiga insatser. Det är en tydlig prioritering för att alla förskoleklasser i kommunen ska bli likvärdiga. Därtill sker en tydlig förstärkning mot ökat kunskapsfokus på läsa, skriva och räknagarantin. Det görs även en omfattande satsning på digitala kompetenser och lärmiljöer för att möta upp samhällets IT-utveckling, som förbättrar stödet till eleverna och frigör mer tid för lärarna.

– Satsningen på likvärdighet i förskoleklass innebär att alla elever i hela kommunen får undervisning fem dagar i veckan, samt ges möjlighet till extra stöd för att fler ska klara läsa, skriva och räknagarantin i årskurs 3. Med rätt insats i rätt tid, slipper vi laga så många trasiga vuxna. En skola där elever får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar, säger Pernilla Tornéus (M).

Lärarnas kompetens tillsammans med frågor som rör studiero är avgörande i elevernas val av skola. Därför prioriteras trygghet, säkerhet och studiero i budget, för ännu bättre lärmiljö. Kompetensförsörjningen är en av de stora framtidsutmaningarna. Därför följer den kompetensutvecklingsinsats som påbörjades 2017 med in i 2018. Ledarskap och mentorskapsarbete är fler tydliga prioriteringar som genomförs för att säkerställa Växjö kommuns kompetensförsörjning och för att skapa en mer hållbar arbetsplats.

För mer information och kontakt

Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden

076-346 39 59, pernilla.torneus@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017