Förskolebussar stärker mångfalden & vår gröna profil

Posted on

 

Den blågröna majoriteten i Växjö är stolta över kommunens gröna profil och arbetet med Europas grönaste stad. För att stärka den gröna profilen ytterligare samtidigt som också mångfalden och valfriheten förstärks föreslår vi att kommunen satsar på förskolebussar. Genom förskolebussar kan vi sätta utomhuspedagogiken i fokus och barnen får möjlighet att utforska och upptäcka sin omgivning. I grunden har den mobila förskolan samma pedagogiska verksamhet som övriga förskolor. Skillnaden är att barnets lärmiljö blir dit bussen styr för dagen.

”Förskolebussar är ett komplement till en fast förskola som ger barnen rika tillfällen att upptäcka och utforska sin omvärld. Barnen får vara med om olika spännande äventyr, lära med alla sinnen, utforska naturen och lära känna sin vackra kommun.”, säger Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden.

Förskolebussen är en mobil avdelning som tillhör en fast förskola. Bussen avgår exempelvis varje dag från den fasta förskolan vid kl. 09.00 och återvänder sedan vid kl. 15.00 till samma plats. När bussen inte rullar är barnen på den fasta förskolan.

För mer information och kontakt

Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden

070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2015