Inför ny IB-skola för tryggad tillväxt

Posted on

Växjö växer och människor från både när och fjärran flyttar hit för att arbeta på regionens många företag, studera eller undervisa på Linneuniversitetet. En utveckling som ställer höga krav på rekrytering och kompetensförsörjning. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en motion med syfte att underlätta för både regionala aktörer och näringsliv att attrahera spetskompetens. Vi vill ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta en IB-skola i Växjö.

En av de avgörande faktorerna för att locka till sig spetskompetens är att kunna erbjuda välfungerande samhällsfunktioner. Livspusslet vid sidan av arbetet måste fungera för den som flyttar hit. Med en ny internationell skola skapar vi bättre möjligheter för rekrytering från alla världens hörn.

Växjö har idag redan IB-programmet på högstadie- och gymnasienivå och Blågröna Växjö har sedan tidigare beslutat att starta en förskola med IB-standard. Vi vill nu ta ett helhetsgrepp och föreslår en utökning så att hela linjen finns med.

Med en välutvecklad IB-skola för alla åldrar i kommunen skapar vi således bättre förutsättningar för integration, ökad valfrihet för barn samtidigt som vi stimulerar det regionala näringslivets utveckling och bidrar till bättre kompetensförsörjning.

 

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), 070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C), 070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Fur Jones (MP), 073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L), 070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), 073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2017