Utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016

Posted on

Pressmeddelande
2019-03-01, Växjö

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att ge kommunchefen ett nytt uppdrag. Bakgrunden är den fastighetsförsäljning som Växjöbostäder genomförde under förra mandatperioden, där det fanns ett särskilt kriterium kopplat till försäljningen om att genomföra en utvärdering över utfall och konsekvenser.

Vi vill se vad vi kan lära av försäljningen. Fyra aspekter är viktiga: Vilka konsekvenser fick försäljningen för den lokala bostadsmarknaden, för hyresgästerna, för bolaget samt för ägarna till bostadsbolaget, dvs växjöborna. Vi ser även att allt fler kommuner fattat liknande beslut, och vill därför även genomföra en omvärldsanalys för att jämföra och ta del av hur andra kommuner arbetat med försäljning av kommunalt ägda lägenheter, samt vilka positiva respektive negativa erfarenheter de har kring detta, säger Blågröna gruppen.

Skrivelsen i sin helhet hittar du här.

För ytterligare kontakt och information

Anna Tenje (M)
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Eva Johansson (C)
0470-412 12, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L)
0470-410 99, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP)
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019