Utred flytt av biogas och vattenkraft till VEAB

Posted on

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som syftar till att utreda förutsättningarna för att; flytta över biogasproduktionen och vattenkraften från tekniska förvaltningen till VEAB. Uppdraget innebär även att undersöka behov av att ställa om inriktningen för biogasproduktionen från drivmedel till vätgas alternativt el.

Skrivelsen i sin helhet, kan du läsa här

För mer information och kontakt

Cheryl Jones Fur (MP)

073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019