Vård och omsorg

Blågröna Växjö sätter avtryck och satsar på framtidens boende för äldre. Vi förbereder nu en idétävling för utveckling och omvandling av Hovslund. Arbetet med att möta framtiden pågår också genom framtagande av IT-lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för både omsorgstagare och personal. Denna utveckling ger oss nya möjligheter till både bättre individstöd och en effektivare verksamhet. Det gör att vi kan satsa på kvalitet i vardagen.

Vi vill att alla Växjöbor som efterfrågar och behöver stöd ska mötas med respekt och integritet. I Växjö ska alla omsorgstagare känna sig trygga med att möta en meningsfull och hälsosam vardag. Därför arbetar vi för att ha motiverad, välutbildad och frisk personal. När arbetstagare utvecklas och mår bra blir kontinuiteten bättre och möjligheten till mer tid hos omsorgstagaren ökar. Trivsel och trygghet bidrar till en bättre arbetsmiljö för våra anställda och en tryggare tillvaro för våra omsorgstagare.

Blågröna Växjö prioriterar trygghet, valfrihet och mångfald. Vi anser att alla särskilda boenden ska ha samma förutsättningar och villkor oavsett om regin är kommunal eller privat. Vi har därför stärkt omsorgstagarens valfrihet att själv få välja var man vill bo och vem man vill få omsorg av, genom att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom omsorgen.

Genom en överflyttning av det vi kallar för socialpsykiatri från omsorgen till nämnden för arbete och välfärd så renodlar vi båda verksamheterna. Det gör att omsorgsnämnden får ett tydligare ansvar för just omsorg. Vi vill inte bara möta upp ett ökat behov av stöd, utan även förbättra omvårdnaden och säkerställa personalens kompetens. Genom meningsfulla aktiviteter och trivsam boendemiljö skapar vi livskvalitet för alla.

Valfrihet har många beröringspunkter; för den som till exempel vårdar och tar hand om en anhörig, kan det vara en så enkel sak som att kunna ta en promenad, träffa vänner och bekanta eller göra aktiviteter och ändå vara trygg med att ens anhörig då ändå får den omvårdnad den behöver. Vi vill därför att stödet till anhörigvårdare ska öka. På våra boenden vill vi förbättra tillvaron för våra omsorgstagare med bland annat ökade möjligheter till, utevistelse med t ex trädgårdsterapi och förbättrade träningsmöjligheter. Aktiviteter tar energi och då är en vällagad näringsriktig kost viktig. Därför görs stora satsningar inom både måltidsenheten och omsorgen för att öka både kvaliteten på maten och skapa bättre måltidsupplevelse.

För Blågröna Växjö är omsorgstagarens individuella behov av största vikt. Därför måste genomförandeplanens individuella upplägg stärkas. Det görs genom en modern effektiv verksamhet, hög kvalitet i alla led och en välmående personal som möter individens behov genom rätt förutsättningar och smarta lösningar.

© Blågröna Växjö 2015