Växjö årets stadskärna 2021

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-02-12 Växjö

Växjö kommun tilldelades 2010 utmärkelsen Årets stadskärna, där framgångsfaktorn var ett starkt och nära samarbete mellan kommunen, privata och offentliga aktörer. Blågröna Växjö vill göra en ny kraftsamling tillsammans med Växjö Citysamverkan, fastighetsägarna och Växjöborna för att skapa en ny målbild och åter bli Årets stadskärna.

– Vi vill genom dialog med Växjöborna och kraftfullt samarbete med fastighetsägarna och Citysamverkan ta fram en ny vision för bilden av vår stadskärna, för att skapa ett mer attraktivt, öppet och välkomnande Växjö. Samarbetet och visionen ska ligga till grund för att göra en ansökan om att åter bli Årets stadskärna 2021/22, säger Blågröna Växjö.

Utmärkelsen tilldelas traditionellt den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrumbilden. Växjö centrum är inne i ett intensivt och spännande utvecklingsskede. Ett nytt gemensamt krafttag kring centrumutvecklingen tas och en ny vision behöver skapas genom en bra dialog och gott samarbete. Det ger ökad delaktighet och ett ännu mer attraktivt Växjö för alla besökare och Växjöbor.
Skrivelse – Årets stadskärna och vision för centrum 2021

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), 070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C), 070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), 073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L), 070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), 073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018