Visionsplan för sommarkommunen Växjö

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2017-12-21 Växjö

Blågröna Växjö föreslår i en motion att Växjö kommunfullmäktige ska uppdra kultur- och fritidsnämnden och berörda nämnder att arbeta fram planer för upprustning och ökad tillgänglighet av camping- och badplatser, ställplatser. Det finns en fantastisk potential för Växjö kommun ska kunna utvecklas till en riktig sommarstad.

Vi har identifierade flera utvecklingsbehov inom vissa områden kopplat till sommarsemester och besöksnäringen, exempelvis upprustning och tillgänglighetsanpassning av fler badplatser på bland annat Evedals- och Öjabyområdet, men även ett behov av nya ställplatser för husbilar, säger Blågröna i kultur- och fritidsnämnden.

Nyttjandegraden av befintliga ställplatser för husbilar har ökat drastiskt på senare tid, samtidigt kommer det många arrangemang till Växjö. Under sommartid är det många som väljer att ta husbil eller husvagn med sig när en semestrar eller vill delta i ett arrangemang. Då är många gånger mobilitet är viktigt. Det handlar om komfort, liksom närhet till upplevelser och shopping.

För mer information och kontakt
Eva Johansson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden
0709-912087, eva.johansson6@vaxjo.se

Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande kultur och fritidsnämnden
0768-646581, lena.wibroe@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017