Gunnar Nordmark

Gunnar Nordmark (L)

e-post: gunnar.nordmark@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
  • Gruppledare för Liberalerna
  • Ledamot i kommunfullmäktige

© Blågröna Växjö 2015