Jon Malmqvist

Foto: Alexander Hall

Jon Malmqvist (KD), Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
tel: 073-991 86 19
e-post: jon.malmqvist@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2015