Per Schöldberg

Per Schöldberg

Per Schöldberg (C)
tel: 0470-413 91, 0708-69 49 25
e-post: per.scholdberg@vaxjo.se

 

Vilka är dina politiska uppdrag?
Jag är kommunalråd (C) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Jag är även ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i KSOP och i Växjöbostäder, samt ledamot i Union of the Baltic Cities. Inför kommunstyrelsen är jag ansvarig för Stationsområdet, Arenastaden och samarbetet med Tlokwe kommun i Sydafrika.

 

Vilka är dina viktigaste frågor?
I rollen som kommunalråd är hela kommunen viktig. Jag kommer ha en helhetssyn på kommunens utveckling, inte minst kommunens ekonomi. Men jag är särskilt engagerad i frågor som handlar om näringsliv, stadsplanering, byggande, personalfrågor, upphandling och mat.

Det är helt centralt att vi har hela kommunen för våra ögon i allt arbetar utför. Växjös stadskärna är lika betydelsefull som landsbygden och de mindre orterna. Näringslivsfrågor är centrala därför att fungerande företag är grunden till välstånd och egenmakt. Kommunikationer är avgörande för att ett glesbefolkat län som Kronoberg bara kan fungera genom att vi binder ihop det med flyg, vägar, räls och fiberband.

 

Vilka är dina främsta visioner?Min främsta vision är att vi ska få ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Växjö i linje med FN:s Agenda 2030. Vi kan skapa miljövänliga alternativ, driva företagande och samtidigt fortsätta njuta av vårt gröna, trygga, och växande Växjö.

 

© Blågröna Växjö 2015