Author Archives: admin

Nytt uppdrag för att möjliggöra anhörigbesök

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2020-09-02 Blågröna Växjö i omsorgsnämnden, Växjöbostäder och Vidingehem har idag tilldelat bolagen och förvaltningen ett uppdrag om att skapa Coronasäkrade ytor för anhörigbesök. Syftet är att skapa en gemensam bild och därigenom öka möjligheterna för anhöriga att besöka sina närstående som bor på särskilt boende. Vi i majoriteten har följt utvecklingen nogsamt under […]


Nytt uppdrag nybyggnation av simhall ska utredas på befintlig tomt

Posted on

PRESSMEDDELANDE2020-08-31 Växjö Vöfab presenterade nyligen en omfattande utredning om hur förutsättningarna ser ut för att stanna kvar på befintlig plats och renovera och bygga till befintlig simhall. Den genomförda utredningen visade på att det är dyrt och komplicerat att renovera. Majoriteten väljer att gå vidare med och titta vidare på möjligheterna med att bygga ny […]


Ge Växjös unga chans att göra högskoleprovet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-08-28 Torsdagen 27 augusti beslutade regeringen att överlåta beslutet om att genomföra höstens högskoleprov till universitets och högskolerådet. Det är UHR som tar det slutgiltiga beslutet. Vi i Blågröna Växjö är beredda att i samverkan med Linnéuniversitet göra allt vi kan, för att de som ännu inte har gjort högskoleprovet ska få den chansen […]


Posted on

Nya riktlinjer för samverkansformer ska tas fram PressmeddelandeVäxjö, 2020-08-19 Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott KSHU har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till nya samverkansformer med funktionshinderrörelsen (HSV och Funkibator) I förslaget som framtagits av Växjö kommun respektive HSV och Funkibator gemensamt och som ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Vi i Blågröna är väl medvetna om […]


Kommunal garanti införs för att säkra tillgången till klassrumsundervisning när Vuxnas lärande fasas ut

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-06-30 Blågröna Växjö föreslår en rad förändringar i vuxenutbildningen. En kommunal garanti införs för att säkerställa klassrumsbaserad undervisning samtidigt som Vuxnas lärande fasas ut som utförare av vuxenutbildning. Tillgången till kompetens i svenska som andraspråk i jobb- och integrationsfrämjande insatser säkras med egen personal. ”På plats-garantin stärker den studerandes rätt till en anpassad utbildning. […]


Ny livsmedelsplan för ökad krisberedskap

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2020-06-23 Idag tilldelade Blågröna Växjö kommunchefen ett nytt uppdrag. Syftet är att ta fram en ny livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv och att stärka upp Växjö kommuns verksamheter vid krissituationer som kan orsakar avbrott i livsmedelskedjan.  Det är viktigt att vara förberedd om det naturliga flödet av livsmedel från jord till bord skulle störas […]


Uppdrag om lokal coronakommission

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2020-06-10, Växjö Växjö kommun har en viktig uppgift att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. En god beredskap handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete bland annat genom att dra lärdom av de extraordinära händelser som inträffar. Därför ger Blågröna Växjö nu […]


Samordna och utveckla ”Växjö Sommar 2020”

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-27 Sommaren som nu närmar sig kommer på flera sätt bli annorlunda och fler svenskar och växjöbor än vi är vana vid stannar sannolikt kvar i Sverige och planerar att hemmestra. Det blir därför extra viktigt att det finns saker att göra i Växjö kommun som följer de råd och riktlinjer som folkhälsomyndigheten medger. […]


Hållbara Araby 2030

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-22 Blågröna Växjö är överens om att Araby ska bort från regeringens och polisens listor över utsatta områden. Detta står i vår majoritetsförklaring som ligger till grund för vårt gemensamma styre denna mandatperiod. Araby är idag att betrakta som ett utsatt område. Stadsdelen finns med på regeringens och polisens listor över utsatta områden. För […]


Nytt anhörig- och omsorgstagarråd ska ge ökad delaktighet

Posted on

Pressmeddelande2020-01-24, Växjö Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och 1 vice ordförande Anna Zelvin (KD) vill genom en ny motion öppna upp för ett bredare samarbete med de föreningar som stöttar anhöriga till eller omsorgstagare som har drabbats av till exempel demens eller stroke genom att skapa ett nytt råd. Syftet med det nya rådet är […]


© Blågröna Växjö 2020