Ökad självständighet för 65 plus

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2021-05-05, Växjö

Seniorlotsen kom till 2017 efter att Blågröna Växjö tog initiativ till att skapa en ny funktion som skulle hjälpa våra äldre medborgare i behov av stöd och hjälp. Projektet föll väl ut och nu vill vi bredda funktionen och försöka nå ut till ännu fler. Kommunchefen får därför i uppdrag att genomföra en informationskampanj och att bredda seniorlotsens utbud genom att erbjuda fler tjänster för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap bland äldre.

Under pandemin har digitaliseringen skapat många nya möjligheter, men även begränsningar. Satsningen vi gör nu fokuserar på att nå ut till fler och bryta det digitala utanförskapet, säger Ulf Hedin (M) ledamot i kommunstyrelsen.

Nysatsningen på Seniorlotsen ska bidra till att minska det digitala utanförskapet. Efterfrågan på IT-stöd bland äldre har ökat under det senaste året och samtidigt som de digitaliseringen gått snabbt fram. Seniorlotsen är uppskattad av målgruppen, många ser det som en extra trygghet att ha någonstans att vända sig när man söker svar på sina frågor.

Vi hoppas att detta kan bidra till att skapa ökad digital förståelse och samtidigt försöka minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. De digitala förutsättningarna ger fler möjliga kontaktytor till att träffa andra och uppleva gemenskap, säger Anna Zelvin (KD) ersättare i kommunstyrelsen.

Under det senaste året har seniorlotsen tagit emot närmare 5300 samtal och möter i genomsnitt 400 individer varje månad.

För mer information och kontakt
Ulf Hedin (M), ledamot i kommunstyrelsen
073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Anna Zelvin (KD), ersättare i kommunstyrelsen
076-872 07 34, anna.zelvin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021