Höstfest ska främja social gemenskap inom LSS

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2021-06-23

Omsorgsförvaltningen har tilldelats ett nytt uppdrag särskilt riktat mot att bryta isoleringen och den upplevda ofrivilliga ensamheten i spåren av pandemin. Det nya uppdraget riktar sig mot LSS-verksamheterna och dess brukare som har drabbats hårt av restriktioner som tillämpats i spåren av pandemin.

Pandemin har medfört stort personligt lidande för många individer inom våra LSS-verksamheter. Vi i Blågröna Växjö är måna om att vi snabbt vidtar åtgärder för att främja en god psykisk hälsa och ökat välmående våra brukare av kommunens LSS-tjänster, säger Anna Zelvin (KD) 1:e vice ordförande omsorgsnämnden.

Blågröna Växjö har följt utvecklingen och ser ett behov av att vidta åtgärder. Därför vill vi tillskapa en större gemensamhetsdag för våra brukare i samband att vi nu med största försiktighet påbörjar återgången till det nya normala. Med bakgrund av detta har förvaltningschefen tilldelats uppdraget att tillskapa en höstfest med tydligt fokus på social gemenskap individer som berörs av våra LSS-tjänster.

För ytterligare information och kontakt

Anna Zelvin (KD), 1:e vice ordförande omsorgsnämnden
Tfn: 076-872 07 34 E-post: anna.zelvin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021