Kraftfull satsning på ökad kontinuitet

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2021-04-07, Växjö

Personalkontinuiteten är betydelsefull för att kunna hålla en god kvalité för våra omsorgstagare idag och imorgon står i fokus. Blågröna Växjö ser ett behov av att ta ytterligare krafttag för att öka kontinuiteten. Vi vill därför ge omsorgsnämnden i uppdrag att starta upp ett nytt utvecklingsprojekt för att varaktigt nå en kraftigt förbättrad kontinuitet.

– Under 2021 kommer ett extra statligt anslag riktat mot välfärden. Med stöd av det vill vi för öka kontinuiteten, stärka möjligheterna för en god och nära omsorg och lägga grunden för hur Växjö kommun ska kunna erbjuda en god omsorg när behovet framgent kommer öka. Växjös medborgare förtjänar en god, nära och trygg omsorg att lita på, säger Anna Zelvin (KD) vice ordförande omsorgsnämnden.

Det riktade ekonomiska resurserna kommer inom ramen för utvecklingsprojektet att genom motprestation tilldelas de hemtjänstgrupper som uppvisar positivt förändringsarbete. Vår målsättning är att nå en kraftigt förbättrad personalkontinuitet med målsättningen att nå maximalt 11 personer under en återkommande tvåveckorsperiod.

För mer information och kontakt

Anna Zelvin (KD), vice ordförande omsorgsnämnden

076-872 07 34, anna.zelvin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021