Nu tas första steget mot en ny simhall vid Växjösjön

Posted on

Pressmeddelande  
Växjö, 2020-12-23

Blågröna Växjö vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag om att påbörja planering för byggnation av ny simhall. Inriktningen är att det ska bli i nära anslutning till den nuvarande och att inte renovera befintliga lokaler för sim- och eller badändamål. 

När arbetet påbörjas behöver fram förslag tas fram på möjliga upplägg och hur processen framåt för att bygga en ny simhall kan se ut. Men vi behöver utreda olika alternativ för hur framtida användande av nuvarande simhallsfastighet kan se ut.

De senaste årens omfattande utredningar har klarlagt hur vi på bästa sätt kan tillgodose framtida behov av sim- och badytor. Det har också gett oss viktig information om hur vi kan tillgodose föreningarnas, kommuninvånarnas och kommunens framtida behov på bästa sätt. Det framgår också tydligt att Växjö är i behov av en simanläggning med 50-metersbassäng med tävlingsstandard.

För Blågröna Växjö är det viktigt att involvera simsportens organisationer, simskoleverksamheten, funktionshindersrörelsen och övriga intressenter redan från början nu när processen att ta fram en ny simhall inleds.

Vi behöver vara både kreativa och effektiva i att skapa mesta och bästa möjliga för skattebetalarnas pengar. Det är viktigt att hålla nere både investeringskostnader och driftskostnader samtidigt som vi hittar smarta lösningar för att tillgodose Växjös behov av en simanläggning bortom 2040-talet. 

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

0709-83 44 16
Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen

0709-91 20 87
Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden

0739-91 86 19
Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna

0705-76 37 59

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

0706-26 00-97

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020