Nytt uppdrag för att möjliggöra anhörigbesök

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-09-02

Blågröna Växjö i omsorgsnämnden, Växjöbostäder och Vidingehem har idag tilldelat bolagen och förvaltningen ett uppdrag om att skapa Coronasäkrade ytor för anhörigbesök. Syftet är att skapa en gemensam bild och därigenom öka möjligheterna för anhöriga att besöka sina närstående som bor på särskilt boende.

Vi i majoriteten har följt utvecklingen nogsamt under pandemin och har tydligt märkt hur nuvarande besöksförbud på våra särskilda boenden påverkar både anhöriga och omsorgstagare. Det kan inte vara meningen att de vi ska skydda som mest ska drabbas ännu mer genom isolering och ensamhet. Sommaren har möjliggjort besök utomhus, men nu går det mot kallare tider, något som försvårar anhörigbesök på höst- och vinterhalvåret.

Av den anledningen har vi nu gett uppdraget till omsorgsförvaltningen att tillsammans med våra bostadsbolag hitta en väg framåt så att våra äldre omsorgstagare kan få ökad livskvalitet genom att möjliggöra anhörigbesök på ett coronasäkert sätt inomhus. Självfallet kommer det utföras i enlighet med folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

För mer information och kontakt

Ulf Hedin (M), Ordförande omsorgsnämnden

073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Anna Zelvin (KD), vice ordförande omsorgsnämnden

076-872 07 34, Anna.zelvin@vaxjo.se

Rene Jaramillo (M), ordförande Växjöbostäder

073-529 52 32, rene.jaramillo@vaxjo.se

Anders Bengtsson (C), ordförande Vidingehem

070-606 56 19, anders.bengtsson2@vaxjo.se

Lars Rejdnell (L), ledamot omsorgsnämnden

070-593 34 63, lars.rejdnell@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP), vice ordförande Växjöbostäder

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020