Wilhelmshill föreslås bli sommarläger för barn och unga

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2021-06-29

Växjö ska vara en fantastisk plats att växa upp på och våra barn och unga vuxna ska ha goda möjligheter till en rolig och utvecklande sommar. Blågröna Växjö ger därför kommunchefen i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att starta dagläger på Wilhelmshill med möjlig start sommaren 2022.

Föräldrar oroar sig för stillasittande barn medan de själva arbetar under sommaren. Växjö kommun har mycket att erbjuda våra barn och unga redan idag, men vi ser att vi kan göra mer. Wilhelmshill är en naturlig plats för ett nytt dagläger och som i samarbete med våra föreningar kan bidra till att skapa goda sommarminnen, upptäcka nya bekantskaper och pröva på olika idrotts- och fritidsaktiviteter för våra barn och unga, säger Anna Tenje.

Det nya daglägret kommer även innebära nya arbetstillfällen för unga vuxna som ges möjligheten till ett sommarjobb som barn- och ungdomsledare. Förhoppningen är även att utvecklingen av Wilhelmshill kan skapa ännu fler arbetstillfällen, exempelvis skulle externa aktörer tillsammans med daglig verksamhet fördelaktigt kunna bedriva caféverksamheten under den tid som dagläger inte bedrivs.

För ytterligare information och kontakt

Anna Tenje (M), kommunstyrelsen ordförande

0709-83 44 16

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021