Förändringar för framtidens omsorgsbehov

Posted on

Pressinbjudan 2019-01-25, Växjö På måndag presenterar Blågröna Växjös presidium i omsorgsnämnden en ny satsning för att möta framtidens behov i omsorgen. En nysatsning för att förbättra kvalitet, öka kompetens och möta framtidens demografiska utmaningar. Media välkomnas till pressträffen. Tid: 28 januari, klockan 09.00Plats: A-salen 5:e våningen, Växjö kommunhus Medverkande vid pressträffen: Ulf Hedin (M) ordförande […]


Blågröna vill jobba smartare

Posted on

Idag 22/1, skriver Smålandsposten om det uppdrag som Blågröna vill ge till kommunchefen. Artikeln lyfter fram vikten av att jobba smartare och varför uppdraget är viktigt för Växjös framtida välfärd och tillväxt. Läs artikeln i sin helhet på Smålandsposten.


Glädjande utveckling för skolan i Växjö

Posted on

Debattartikel i Smålandsposten 2019-01-21 Blågröna Växjö har under lång tid arbetat för att stärka kompetensförsörjningen och behörigheten ute på våra skolor. För innevarande år har vi dessutom höjt elevpengen för undervisning i syfte att öka fokus på kvalitet i undervisningen. På senare tid har vi kunnat se att skolutvecklingen inom dessa områden nu börjar gå […]


Strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-01-21 Växjö kommun har under många år haft en god tillväxt av; nya invånare, arbetstillfällen, bostäder och ekonomi. 2019 öppnas dock dörren till en verklighet med ett betydligt kärvare ekonomiskt läge än det som skatteprognoserna tidigare gett sken av. Samtidigt prognostiseras kostnaderna för framtidens välfärd öka. Det innebär att de skyddsvallar som Växjö […]


Blågröna Växjö offentliggör ny majoritetsförklaring

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2018-10-10 Blågröna Växjö presenterade idag viljeinriktningen för den kommande mandatperioden. Den politiska organisationen justeras för att förbättra koncernstyrningen och intensifiera arbetet med Agenda 2030. Ordnad ekonomi och trygga investeringar. Sveriges kommuner står inför betydande ekonomiska utmaningar. Växjö har goda förutsättningar efter tre mandatperioder med överskott. Fortsatt ordnad ekonomi krävs för att trygga välfärdens […]


Hur kommer Växjö kommun att styras?

Posted on

Pressinbjudan Växjö, 2018-10-10 Blågröna Växjö kommer presentera hur kommunen kommer att styras under kommande mandatperiod. Datum: onsdagen 10 oktober, klockan 11:00 Plats: Växjö kommunhus, H-salen. (Observera. Ingång på innergården, mot garageinfarten, vik vänster mellan hus och cykelställ. Första dörren på vänster sida) Medverkar vid presskonferensen gör; Blågröna Växjös representanter från förhandlingsdelegationen.    


Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07 Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap. Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och […]


Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Posted on

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) i Vxonews. När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta […]


Konsekvensanalys för ny simhall

Posted on

Det finns många viktiga aspekter som vägts i förslaget om placeringen av en ny simhall i Växjö tagits fram. Förarbetet och utredningarna har varit grundliga utförda och i bifogat dokument, som sammanfattar allt de arbete som gjorts under de sex senaste åren. Några av de viktigaste argumenten att lyfta fram är; Fortsatt god tillgänglighet runt […]


Nysatsning på Utvandrarnas hus och Drömmen om Amerika

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-08-09, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där de vill se en riktad satsning på en modernisering av utställningen Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus. Bakgrunden är de ser ett behov av att tillgängliggöra och modernisera museets funktion som förmedlare av vår gemensamma historia, kulturarv och migration. – Satsningen […]