Nysatsning på Utvandrarnas hus och Drömmen om Amerika

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-08-09, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där de vill se en riktad satsning på en modernisering av utställningen Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus. Bakgrunden är de ser ett behov av att tillgängliggöra och modernisera museets funktion som förmedlare av vår gemensamma historia, kulturarv och migration. – Satsningen […]


Ny satsning på Utvandrarnas hus och Drömmen om Amerika

Posted on

Pressinbjudan 2018-08-08, Växjö   Imorgon torsdag presenterar Blågröna Växjö en ny satsning inför firandet av Minnesotadagen den 12 augusti. Utställningen Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus är populär och lockar besökare från både när och fjärran. Nu är det dags för en nysatsning. Media välkomnas till pressträffen. Tid: 9 augusti, klockan 09.00 Plats: Utvandrarnas hus, […]


Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande 2018-08-03, Växjö Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt. – Blågröna Växjö har […]


Kraftsamling för ökad lokal krisberedskap

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-08-02 Växjö Idag lämnade Blågröna Växjö in en skrivelse om att initiera ett nytt utvecklingsarbete i syfte att stärka den lokala krisberedskapen och göra den mer handlingskraftig när krisen infinner sig. Bakgrunden är att Växjö och Kronobergs län har varit hårt drabbat av väderrelaterade incidenter. I en föränderlig värld där påverkan på miljö och […]


Ny satsning på guldbygden

Posted on

Pressinbjudan 2018-08-01, Växjö På fredag presenterar Sofia Stynsberg (M) och Cheryl Jones Fur (MP) det förslag för hållbar samhällsutveckling som de tillsammans med Eva Johansson (C) lägger fram i en ny skrivelse till kommunstyrelsen. Den lyfter fram vikten av att främja guldbygdens positiva utveckling i kommunens tätorter och på landsbygden. Media välkomnas till pressträffen. Tid: […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Växjölöftet Vuxenutbildning förstärks för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-06-01, Växjö   ”Växjölöftet Vuxenutbildning har inneburit att över 20 utbildningsanordnare som Växjöborna kan välja bland, har etablerat sig i Växjö. Det finns inga köer och det råder mer eller mindre fri intagning till alla utbildningar där arbetsmarknaden har efterfrågan på arbetskraft. Anordnarna ersätts för resultat, inte närvaro; skattebetalarna får mer kunskap för varje […]


Grön budget för kunskap, trygghet och fler i arbete

Posted on

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2019. Satsningar görs på totalt 204 miljoner kronor, varav 140 miljoner investeras i undervisningen i skolan och 25 miljoner satsas på ett kvalitetsprogram i äldreomsorgen. Budgeten bifogas i sin helhet. Fem prioriteringar i Blågröna Växjös budget för 2019: 1. Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och […]


Trygghetsjour för ett tryggare Växjö

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-04-26 Växjö Idag presenterar Blågröna Växjö sin skrivelse till kommunstyrelsen, där de lägger ett skarpt förslag för ökad trygghet i Växjö kommun. Blågröna Växjö vill införa en ”Trygghetsjour” med ambulerande ordningsvakter som är tillgängliga på jourtelefon. Under de senaste åren har det genomförts flertalet framgångsrika trygghetsåtgärder i Växjö kommun. Men trots dessa insatser vittnar […]


Tydliga besked från (S) krävs

Posted on

Pressmeddelande 2018-04-25, Växjö Smålandsposten avslöjade i dagarna Socialdemokraternas otydlighet i deras senaste kampanj, vilken ställer ny station och kommunhus mot investeringar i skolor och förskolor. Artikeln återaktualiserar partiets otydlighet i frågan huruvida Socialdemokraterna avser riva upp beslutet om ny station och kommunhus eller inte vid ett eventuellt majoritetsskifte efter höstens val. Blågröna Växjö har därför […]