Slopad tillsynsavgift föreslås

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2022-04-05, Växjö

Lantbrukare och åkerier är branscher som i hög utsträckning påverkas av oroligheterna i vår omvärld. Många näringsidkare dras med stora kostnadsökningar. Därför vill vi precis som under pandemin vidta åtgärder för att bidra till ett starkt och växande näringsliv. Vi ger därför uppdraget att slopa tillsynsavgifterna för lantbruk och åkerier i syfte att bidra till minskade kostnader för vårt lokala näringsliv.

Det är även viktigt att vi står fast vid kommunens målsättning om att öka mängden svenskt, ekologiskt och närproducerat i våra inköp trots de prisökningarna som vi nu ser. Att stötta våra lokala livsmedelsproducenter handlar både om att främja lokalt företagande och att stärka vår lokala krisberedskap, säger Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations och personalutskott.

När tillsynsavgiften nu slopas, innebär det inte att miljötillsynen uteblir. Våra verksamhetsbesök är viktiga för att vi ska kunna stödja våra lokala företagare i arbetet med att hålla hög kvalitet och genom att ge råd om hur verksamhetsutveckling och hur efterlevnad av lagkrav kan gå hand i hand, säger Anders Landin (L), ordförande miljö och hälsoskyddsnämnden

Krisen har succesivt trappats upp i flera branscher sedan i höstas med en kraftigt ökad prisutveckling som följd. Våra lantbrukare är betydelsefulla livsmedelsproducenter och spelar en viktig roll för den nationella och lokala krisberedskapen. Vi med dessa åtgärder bidra till att stötta våra värdefulla livsmedelsproducenter.

För mer information och kontakt

Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations och personalutskott.

073-356 45 53, andreas.olsson@vaxjo.se 

Anders Landin (L), ordförande miljö och hälsoskyddsnämnden

070-390 06 85, anders.landin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2022