Kraftsamling för en trygg välfärd

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-11-03

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2021. Prognoserna för kommande år visar på fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Årets budget kraftsamlar och prioriterar en trygg välfärd i hela kommunen, fler bostäder på landsbygden, bättre näringslivsklimat och fler kulturupplevelser. Två nya bolag och en ny förvaltning bildas, ett lokalbolag, ett bostadsbolag och en samhällsbyggnadsförvaltning.

Vi har sett utmaningar i samhällsbyggnadsplaneringen och företagsklimatet. Vi kommer därför bilda en ny effektivare samhällsbyggnadsförvaltning för att kunna ge företagare och invånare bättre service och bemötande. Förändringar frigör även resurser som gör att vi kan satsa mer på en trygg välfärd. Vi gör även en kraftsamling för att förbättra näringslivsklimatet så att fler jobb kommer till vår kommun och stärker åtgärderna mot arbetslöshet med 10 mkr. Det är så vi stärker ekonomin och framtidens välfärd, säger Anna Tenje (M).

Vi skapar nu förutsättningar för att bygga fler bostäder på landsbygden genom att Vidingehem i det nya bostadsbolaget ges större kraftfullare resurser. Vi vill att fler ska ges möjligheten att bo, leva och verka ute i vår natursköna landsbygd. Alla invånare ska ha en trygg välfärd att lita på och därför förstärker vi omsorgen med drygt 52 mkr. Under 2021 riktar vi ett kvalitetsprogram mot äldre omsorgen för att stärka demensarbete, bryta ensamheten och underlätta för anhöriga. För att ytterligare höja kvaliteten genomförs ett kompetenslyft och fler specialistsjuksköterskor, säger Eva Johansson (C).

Blågröna Växjö vill höja ambitioner för evenemang och kulturupplevelser över tid. Vi vill även höja och bredda det långsiktiga kulturstödet för att stärka föreningarna. Kultur bejakar olikheter och skapar förutsättningar för spännande möten. I sviterna av pandemin har många äldre tvingats till isolering i hemmet och vi vill därför tillgängliggöra kulturen digitalt så att den kan hjälpa till att bryta den ofrivilliga ensamheten, säger Jon Malmqvist (KD)

En skola lyfter eleverna och ger de förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi tillför därför 57 mkr med ett tydlig fokus på kvalitet i undervisningen, skolpersonal med rätt kompetens, arbetet med tidiga insatser och för in kursen neuropsykiatrisk funktionsvariation i nyanställdas introduktionsprogram. Genom att förbereda för spetsutbildningar på gymnasiet kan vi möta fler elevers behov, säger Gunnar Nordmark (L).

Vi stärker arbetet med social hållbarhet i hela kommunen. Under 2021 sjösätter vi Hållbara Araby 2030, integrationsprojektet på Tallgården förstärks och en åtgärdsplan mot skolsegregation ska tas fram. Vi fortsätter med trygghetssatsningarna i hela kommunen som samordnas, utvärderas och förbättras. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete fortsätter visa vägen för omvärlden när kommunen blir fossilbränslefri och antar ny plan för klimatanpassning och biologisk mångfald under året, säger Cheryl Jones Fur (MP).

Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige 17 november.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 0709-91 20 87

Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden, 0739-91 86 19

Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna, 0470-410 99

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0739-82 52 66

Blågröna Växjös budgetberedning har utöver ovanstående bestått av Oliver Rosengren (M), Andreas Olsson (C), Anna Zelvin (KD), och Magnus P. Wåhlin (MP).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020