Ny bolagsstruktur för fler bostäder i hela kommunen

Posted on

Pressmeddelande  
Växjö, 2020-10-23

Idag presenterade Blågröna Växjö ett utdrag ur budget 2021 som innebär att bolagsstrukturen för bolagen Videum, Vöfab, Växjöbostäder och Vidingehem kommer att förändras. Tillsammans kommer de bilda två nya bolag med fokus på bostäder och lokaler. Syftet är att skapa bättre förutsättningar bolagen att bygga och verka i hela kommunen och kraftsamla kring näringslivsutvecklingen.

Blågröna Växjö har en tydlig målsättning om att bygga betydligt fler bostäder ute i våra kransorter och på landsbygden. Med den nya bolagsstrukturen vill vi ge Vidingehem kraftfullare verktyg för att kunna bygga fler bostäder än tidigare. När de tillsammans med Växjöbostäder bildar ett nytt bostadsbolag kommer förankringen finnas kvar i hela kommunen genom Vidingehems befintliga administrativa lokalkontor, som även framöver fyller en viktig funktion. Den nya bolagsstrukturen förväntas bidra till en renodling av verksamheten i de olika bolagen och ökad professionalism. Bolagens sårbarhet minskar och möjligheterna för att rekrytera och behålla rätt kompetens förbättras. Bostadsbolaget kommer ha två affärsområden; Kransorter och Växjö stad.

När Videum och Vöfab avvecklas som bolag och går upp i det nya lokalbolaget kommer fastighetsförvaltning och vaktmästeriet samordnas. De sammantagna förändringarna förväntas generera 2 procent lägre kostnader för offentliga lokaler, lägre driftskostnader och högre effektivitet. Lokalbolagets affärsområden kommer inrikta sig på kransorter, Växjöstad och universitetsområdet.

Bakgrunden till dessa förändringar är att vi har identifierat ett antal utmaningar. Det har saknats förutsättningar att bygga och utveckla landsbygden i den grad som vi har önskat. Vi har även sett att bolagens kompetensförsörjning behöver stärkas genom att minska konkurrens om kompetens och öka deras attraktivitet som arbetsgivare samt minska sårbarheten i små bolag.

Vi har även sett ett behov av att kraftsamla och samordna arbetet kopplat till näringslivsutvecklingen. Idag är det delvis splittrad mellan näringslivsavdelningen och Videum. Genom att Videum avvecklas som bolag och deras näringslivsarbete tillsammans med Science park integreras i näringslivsavdelningen renodlas arbetet ut mot företagarna.

De praktiska förändringarna som nu behöver göras innebär att det blir färre bolag i Växjö kommunkoncern. Fyra bolag blir nu ett lokalbolag och ett bostadsbolag. Nuvarande bolagsstyrelser behövs genom omstruktureringarna och planeras att förändras när så är möjligt, sannolikt efter valet 2022. I samband med bolagsfusionerna kan eventuellt försäljningar av kommersiella fastigheter genomföras. Avyttringarna kommer dock inte att omfatta lokaler som idag nyttjas för offentligt driven verksamhet.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16
Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 0709-91 20 87
Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden, 0739-91 86 19
Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna, 0470-410 99

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 0706-26 00-97

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020