Anders Landin

Foto: Alexander Hall

Anders Landin (L)
e-post: anders.landin@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

© Blågröna Växjö 2015