Andreas Olsson

Foto: Alexander Hall

Andreas Olsson (C)
Kommunalråd och vice ordförande kommunstyrelsen
tel: 073 – 356 45 53
e-post: andreas.olsson@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

Jag är kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och tillika ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, samt ledamot i kommunfullmäktige.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Kommer inom kort

Vilka är dina främsta visioner?

Kommer inom kort

© Blågröna Växjö 2015