Cheryl Jones Fur

Foto: Alexander Hall

Cheryl Jones Fur (MP), Vice ordförande kommunfullmäktige

tel: 073-982 52 66
e-post: cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Vice ordförande i kommunfullmäktige
  • Vice ordförande i Tekniska nämnden.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Högst på min prioriteringslista är ett fossilfritt Växjö, miljöinvesteringar och skydd av viktiga naturresurser. Växjö har mycket ambitiösa miljömål, mål som stärker vår välkända miljöprofil. Jag arbetar för att vi ska få bättre och säkrare cykelvägar samt att vi ska utveckla infrastrukturen för kollektivtrafiken. I en växande stad som Växjö är det mycket viktigt att värna om kommunens naturområde så väl för rekreation, som för att skydda den biologiska mångfalden. Sist men inte minst verkar jag för ett mer hållbart samhälle genom det kommunala arbetet med FN:s Agenda 2030, där vi nu håller på att upprätta ett hållbarhetsprogram.

 

Vilka är dina främsta visioner?

Som miljöpartist anser jag att det är viktigt att vår generation står upp och tar ansvar för naturen, så att även kommande generationer får förmånen att visats i lika blomstrande miljöer som vi. För att komma dit hän är det viktigt att vi fokuserar på att ställa om trafiken och verkar för att varje individ tar ansvar för att göra mer hållbara val i vardagen, exempelvis genom att välja cykel och kollektivtrafik istället för bil. Genom att satsa på klimatsmarta transportval kan vi tillsammans nå en fossilbränslefrikommun.

Miljö- och fossila utsläpp är dock knutna till så mycket mer än bara transporter. Därför anser jag är att det är viktigt att främja det ekologiska och närproducerade jordbruket. Det är en betydelsefull näring för att skapa nya jobb och bättre livskvalitet. Lokalt verkar vi för ett ökat inslag av ekologiskt och närproducerade produkter i den offentliga maten.

Ett långsiktigt hållbart samhälle som ger en god livskvalitet åt alla måste omfatta både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. När vi pratar om Växjö som Europas grönaste stad vill jag att alla växjöbor ska känna sig stolta över våra gemensamma insatser vi gör för klimat och miljö, både på lokal och global nivå.

© Blågröna Växjö 2015