Eva Johansson

Foto: Alexander Hall

Eva Johansson (C), Kommunalråd och vice ordförande kommunstyrelsen
tel: 070-991 20 87
e-post: eva.johansson6@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

Jag är kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och tillika ordförande i kommunstyrelsens organisations och personalutskott, samt ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Kommer inom kort

Vilka är dina främsta visioner?

Kommer inom kort

© Blågröna Växjö 2015