Gunnar Nordmark

Foto: Alexander Hall

Gunnar Nordmark (L)

tel: 0705-76 37 59
e-post:
gunnar.nordmark@vaxjo.se

Vilka är dina politiska uppdrag?

  • Vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
  • Gruppledare för Liberalerna
  • Ledamot i kommunfullmäktige

© Blågröna Växjö 2015